IT-TNAX-IL LEĠIŻLATURA

P.L. 7712

Dokument imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati fis-Seduta Numru
424 tal-10 ta’ Ottubru 2016 mill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali.

_______________________________

Raymond Scicluna
Skrivan tal-Kamra

Select target paragraph3