IT-TNAX-IL LEĠIŻLATURA P.L. 7712 Dokument imqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati fis-Seduta Numru 424 tal-10 ta’ Ottubru 2016 mill-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali. _______________________________ Raymond Scicluna Skrivan tal-Kamra

Select target paragraph3