ISSN 2232-4720

Državni preventivni mehanizem v RS / NPM – Slovenia

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije
Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana
Telefon: + 386 1 475 00 50
Brezplačni telefon: 080 15 30
Faks: + 386 1 475 00 40
E-naslov: info@varuh-rs.si
www.varuh-rs.si

Telephone: + 386 1 475 00 50
Fax: + 386 1 475 00 40
E-mail: info@varuh-rs.si
www.varuh-rs.si

Poročilo / Report 2011

Human Rights Ombudsman
of the Republic of Slovenia
Dunajska cesta 56,
1109 Ljubljana, Slovenia

Državni preventivni mehanizem

po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim
krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju

Poročilo 2011 Report
National Preventive Mechanism

under the Optional Protocol to the UN Convention against Torture
and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Select target paragraph3