ISSN 2232-4720 Državni preventivni mehanizem v RS / NPM – Slovenia Varuh človekovih pravic Republike Slovenije Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana Telefon: + 386 1 475 00 50 Brezplačni telefon: 080 15 30 Faks: + 386 1 475 00 40 E-naslov: info@varuh-rs.si www.varuh-rs.si Telephone: + 386 1 475 00 50 Fax: + 386 1 475 00 40 E-mail: info@varuh-rs.si www.varuh-rs.si Poročilo / Report 2012 Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana, Slovenia Državni preventivni mehanizem po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju Poročilo 2012 Report National Preventive Mechanism under the Optional Protocol to the UN Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

Select target paragraph3