BOSNA I HERCEGOVINA
Institucija ombudsmena/ombudsmena
za ljudska prava
Bosne i Hercegovine

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Институција омбудсмена/омбудсмана
за људска права
Босне и Херцеговине

_____________________________________________________________________________________________

2019 ANNUAL REPORT
ON RESULTS OF THE ACTIVITIES OF THE INSTITUTION OF
HUMAN RIGHTS OMBUDSMAN OF BOSNIA AND
HERZEGOVINA

Banja Luka, March 2020

_______________________________________________________________________________________________________________________
Sjedište Institucije Banja Luka, Akademika Jovana Surutke 13, 78000 Banja Luka, BiH,tel./faks: +387 51 303 992; e-mail: bl.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba
Područni ured Sarajevo, Dubrovačka 6, 71000 Sarajevo, BiH, tel.: +387 33 666 006, faks: +387 33 666 007; e-mail: sa.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba
Područni ured Mostar, Kneza Višeslava b.b., 88000 Mostar, BiH, tel./faks: +387 36 334 248; e-mail: mo.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba
Područni ured Brčko Distrikt, Trg mladih 8/1, 76000 Brčko, BiH, tel./faks: +387 49 217 347; e-mail: br.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba
Terenski ured Livno, Gabrijela Jurkića bb, 80100 Livno, BiH, tel.: +387 34 201 911, faks: +387 34 203 237; e-mail: li.ombudsmen@ombudsmen.gov.ba

Select target paragraph3